Jogi nyilatkozat

Jogi információk

 

A receptletoltes.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban megengedett.

 

Szerzői jog

 

A receptletoltes.hu honlap teljes tartalma jogvédett – egyes anyagai könyv formájában is megjelentek, így ezek duplán jogvédettek. Ezért a receptletoltes.hu oldalán található képek – ezek felhasználásához sok esetben más személyek szerzői jogai is kapcsolódnak -, ételreceptek, szövegek és minden egyéb tartalom bármilyen módon való felhasználása csak a honlap tulajdonosa és szerzője, Hargitai György írásos engedélyével lehetséges. Ez alól kivételt csak azok a gyűjtőportálok jelentenek, ahol nem közlik az egész írást vagy az egész receptet, csak annak első pár sorát, folytatásért pedig az oldalamra kattint az olvasó.

Ugyancsak tilos a receptletoltes.hu honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Azaz a receptletoltes.hu honlaptól információkat, adatokat átvenni a tulajdonos-szerző hozzájárulása mellett is csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és minden közlésnél feltünteti a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást

 

Magáncélú felhasználás

 

A receptletoltes.hu honlapra látogatóknak lehetőségük van arra, hogy mindenféle térítés nélkül olvassák az oldalt, arról nyomtatással, lemezre, merevlemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készítsenek, de minden esetben kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra, az eredeti forrás, azaz a receptletoltes.hu megjelölésével.

Az itt leírtakon kívül a honlap tulajdonosa – Hargitai György – semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlappal kapcsolatban. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Íme egy ide vonatkozó passzus:

„329/A. §1019 (1)1020 Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

A honlap tartalma

 

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató, oktató célból. A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot magának, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, amikor szükséges, bármilyen változtatást, javítást elvégezzen a honlapon. Ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Fórumról moderátor segítségével távolítsa el a nem odaillő – esetleges trágár, vagy politikai megnyilvánulásokat tartalamzó – bejegyzéseket. A receptletoltes.hu honlap tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, melyekhez csak a hozzáférést közvetítjük, azok tartalmáért, információiért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

 

Adatvédelem

 

A receptletoltes.hu weboldal  tiszteletben tartja a honlapjára látogatók személyhez fűződő jogait, személyes adatait, melyek alapján esetlegesen azonosítani lehetne önt: neve, email címe. A receptletoltes.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket ön önkéntesen ad meg – erre kizárólag a Fórum használatához van szükség. Tudnia kell azonban, önnek is megvan az a joga, hogy ezen információk felhasználását korlátozza, megtiltsa, illetve bármikor megszüntesse. Utóbbi igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését e-mailen jelezheti a receptletoltes.hu tulajdonosa felé.